کش لیفت شقیقه و ابرو

تومان26,000

کش تُرک

ظریف و بادوام

بدون وا رفتگی

انعطاف بالا و عالی

گیره های استیل